اولین کتابم با عنوان " لال بمیرم اگر کور نگاهت کنم " بالاخره بعد از دو سال از طرف ارشاد مجوز گرفت و  توسط انتشارات تهران در نمایشگاه کتاب عرضه می گردد.اولین جمعه نمایشگاه از ساعت 14 الی 16 در غرفه انتشارات میزبان دوستان هستم